Poľovníctvo Trapper Žilina
Pivovarská 1069
010 01 Žilina tel./fax: +421 41 56 40 512
mobil: +421 917 989 666
e-mail: polovnictvotrapper@gmail.com