Nemalou časťou našej výroby je výroba poľovníckych a lesníckych uniforiem. Tieto uniformy vyrábame pre naše obchody ale aj pre veľa poľovníckych alebo lesníckych spoločností, združení, spolkov a firiem. Uniformy pre tieto spoločnosti sú často jedinečné pretože sa chcú oddeliť od ostatných.