Veľkoobchod
mobil: +421 918 526 375
e-mail: margita@margita.sk


Učtáreň
tel: +421 (0)41 432 70 66
fax: +421 (0)41 432 34 82